Powrót do listy

Dionizy Samborski


Samborski

Dionizy

Alojzy

00.00.1882

Antopol

żytomierski

wołyńska

Kursk

Polak

niższe

wagowy

Kursk

bezpartyjny

Areszt

10.09.1937

Wyrok

20.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

agitacja antysowiecka

Śmierć

20.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

28.10.1957

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie