Powrót do listy

Józef Samowicz


Samowicz

Józef

Paweł

00.00.1897

Akulino

witebska

Polak

strażak

Smoleńsk

bezpartyjny

Areszt

23.10.1937

Wyrok

17.11.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58-10

rozstrzelanie

Śmierć

25.11.1937

Rehabilitacja

19.12.1959

Sąd Najwyższy RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\17226-s