Powrót do listy

Szymon Samocha


Samocha

Szymon

Jan

00.00.1900

dzierżyński

mińska

Bierezowo

szytkiński

irkucka

Polak

małopiśmienny

Bieriezowo

bezpartyjny

Areszt

28.12.1937

Wyrok

04.03.1938

trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. 58-1a, 58-2, 58-9, 58-11.

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.03.1938

Rehabilitacja

30.04.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\№5092