Powrót do listy

Bolesław Samucewicz


Samucewicz

Bolesław

Kazimierz

00.00.1884

Smoleńsk

Polak

kierownik

Wiaźma

bezpartyjny

Areszt

13.08.1937

Wyrok

17.09.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

rozstrzelanie

Śmierć

23.09.1937

Rehabilitacja

08.10.1957

Trybunał Wojskowy Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\13888-s