Powrót do listy

Florian Bogoczyński


Bogoczyński

Florian

Jakub

00.00.1894

Odessa

Polak

Wiaziemłag NKWD

smoleńska

bezpartyjny

Areszt

23.04.1938

Wyrok

14.06.1938

trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

art. 58 - 6

rozstrzelanie

Śmierć

10.10.1938

Rehabilitacja

05.04.1989

Prokuratura Obwodu Smoleńskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\22433-s