Powrót do listy

Julian Sacewicz


Sacewicz

Julian

Osip

00.00.1880

nowoaleksandrowski

kowieńska

Moskwa

Polak

niższe

elektromonter

wykluczony z RKP(b) 1922

Areszt

10.08.1937

Wyrok

23.09.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

agitacja kontrrewolucyjna

Śmierć

23.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

30.09.1957

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie