Powrót do listy

Bazyli Siemieniec


Siemieniec

Bazyli

Jan

00.00.1893

Zaborie

połocki

witebska

Skit

parabielski

tomska

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

21.01.1938

Wyrok

21.02.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

01.04.1938

Rehabilitacja

00.09.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego