Powrót do listy

Bazyli Semeniuk


Semeniuk

Bazyli

Maksym

00.00.1908

Prussko-Bogosłowskoje

grodzieńska

Czerłak

czerłakski

omska

Polak

małopiśmienny

ładowacz

Areszt

28.05.1938

Wyrok

16.10.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

23.10.1938

Omsk

Rehabilitacja

23.06.1989

Prokuratura Obwodu Omskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-10440