Powrót do listy

Piotr Siwienia


Siwienia

Piotr

Zinowij

00.00.1897

grodzieńska

Czernaja

bołotniński

nowosybirska

Polak

podstawowe

przewodniczący kołchozu

Areszt

11.02.1938

Wyrok

22.04.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

kontrrewolucyjna grupa faszystowsko-dywersyjna (art. 58-6-9-10-11 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

23.05.1938

Rehabilitacja

30.05.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego