Powrót do listy

Antoni Sidorenko


Sidorenko

Antoni

Mikołaj

00.00.1883

święciański

wileńska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

robotnik

Areszt

01.11.1937

Wyrok

13.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 71, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej, działalność antysowiecka

najwyższy wymiar kary

Śmierć

06.12.1937

Witebsk

Rehabilitacja

16.03.1959

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8245-P