Powrót do listy

Leon Bożyczko


Bożyczko

Leon

Wacław

00.00.1905

Wilno

wileńska

omska

Polak

parowozownia

Areszt

05.12.1937

Wyrok

31.03.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.04.1938

Omsk

Rehabilitacja

20.12.1957

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-5363