Powrót do listy

Jakub Sinicki


Sinicki

Jakub

Faust

00.00.1900

Derażnia

podolska

Moskwa

Polak

wyższe

członek WKP(b)

Areszt

15.07.1938

Wyrok

21.02.1939

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

organizacja kontrrewolucyjna

Śmierć

21.02.1939

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

15.10.1955

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie