Powrót do listy

Konrad Skrzydlewski


Skrzydlewski

Konrad

Anicet

00.00.1878

Stroplicy

niewielski

pskowska

Polak

księgowy

bezpartyjny

Areszt

02.08.1937

Wyrok

17.09.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

rozstrzelanie

Śmierć

23.09.1937

Rehabilitacja

08.10.1957

Trybunał Wojskowy Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\13888-s