Powrót do listy

Józef Skudniewski


Skudniewski

Józef

Jan

00.00.1889

Mąkobudy

siedlecka

Polska

Chabarowsk

Polak

Areszt

17.02.1938

Wyrok

26.03.1938

trójka przy UNKWD Kraju Dalekowschodniego

art. 58-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.05.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

15.01.1960

prezydium Sądu Kraju Chabarowskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-82276