Powrót do listy

Józef Sławecki


Sławecki

Józef

Stefan

00.00.1913

Lipsk

behomelski

mińska

Dokuczeń

chłopienicki

mińska

Polak

nauczyciel

Areszt

16.12.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

18.06.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\14341-s