Powrót do listy

Bazyli Sławiński


Sławiński

Bazyli

Franciszek

00.00.1897

Smalgowo

starobiński

mińska

Starczicy

krasnosłobodzki

mińska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

16.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

23.10.1962

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\17954-s