Powrót do listy

Szymon Bondałow


Bondałow

Szymon

Szymon

00.00.1878

Kisielewo

kalinińska

Kołpino

leningradzka

Rosjanin (Polak)

maszynista

Zakłady Iżorskie

bezpartyjny

Areszt

26.10.1937

Wyrok

17.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 17-58-6-8 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)