Powrót do listy

Jerzy Smolański


Smolański

Jerzy

Aleksander

00.00.1905

Charków

Ukraina

Murmańsk

Rosjanin (Polak)

główny księgowy

Murmańsk

Areszt

07.12.1937

Wyrok

17.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.01.1938

Leningrad

Rehabilitacja

24.07.1958

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego