Powrót do listy

Jan Sobani


Sobani

Jan

Franciszek

00.00.1890

warszawska

Moskwa

Polak

Areszt

30.09.1937

Wyrok

25.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

agitacja kontrrewolucyjna i akty terroru

Śmierć

03.12.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie