Powrót do listy

Wincenty Sokołowski


Sokołowski

Wincenty

Apolinary

00.00.1898

Zastienok

tołoczyński

witebska

Białoruś

Bużdym

kosiński

permska

Polak

Areszt

19.12.1937

Wyrok

15.01.1938

szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

23.02.1938

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Permskiego