Powrót do listy

Antoni Borgul


Borgul

Antoni

Jan

00.00.1902

Deszneki

wileński

Noworosyjsk

Polak

podstawowe

artel «Kooptransport»

bezpartyjny

Areszt

08.04.1938

Wyrok

28.08.1938

Komisja NKWD ZSRR

członek polskiej kontrrewolucionnoj nacjonalistycznej organizacji

rozstrzelanie

Śmierć

12.09.1938

Rehabilitacja

21.12.1962

Trybunał Wojskowy Północnokazachstańskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego