Powrót do listy

Włodzimierz Sosnowski


Sosnowski

Włodzimierz

Paweł

00.00.1908

Wiekance

lidzki

wileńska

Polak

kowal

Porchow

bezpartyjny

Areszt

10.09.1937

Wyrok

02.12.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

Śmierć

08.12.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938