Powrót do listy

Jan Spirydowicz


Spirydowicz

Jan

Aleksander

00.00.1910

Sacharowszczyzna

uszacki

Białoruś

Teliczino

uszacki

witebska

Polak

podstawowe

robotnik

Areszt

16.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskich organów wywiadowczych

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

07.09.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8430-p