Powrót do listy

Ignacy Spirydowicz


Spirydowicz

Ignacy

Tadeusz

00.00.1905

Łutczino

lepelski

witebska

Łutczino

lepelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

25.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

polska kontrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna, 64, 68 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

08.08.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego