Powrót do listy

Paweł Spruż


Spruż

Paweł

Paweł

00.00.1909

Smolancy

czasznicki

czasznicki

witebska

Polak

niepełne podstawowe

Areszt

23.06.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka

art. 76, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.10.1938

Rehabilitacja

31.01.1956

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\6302-P