Powrót do listy

Ludwik Stankiewicz


Stankiewicz

Ludwik

Adam

00.00.1868

Robskoje

borysowski

Krasnołuczki

chłopienicki

mińska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

16.12.1937

Wyrok

28.12.1937

trójka

art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

27.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

30.04.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\24516-s