Powrót do listy

Bazyli Starykowicz


Starykowicz

Bazyli

Jan

00.00.1899

Szczetkino

wieliski

smoleńska

Polak

magazynier

wieliski

bezpartyjny

Areszt

05.10.1937

Wyrok

17.11.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58 - 7, 10, 11

rozstrzelanie

Śmierć

07.12.1937

Rehabilitacja

20.01.1958

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\11548-s