Powrót do listy

Bazyli Borys


Borys

Bazyli

Wincenty

00.00.1881

Berwiakowo

wilejski

wileńska

Peterhof

leningradzka

Polak

stróż

bezpartyjny

Areszt

28.09.1937

Wyrok

02.12.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-10 kk RFSRR

Śmierć

08.12.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938