Powrót do listy

Paweł Starszynowski


Starszynowski

Paweł

Jakub

00.00.1891

Zaguża

będziński

Kursk

Polak

niższe

maszynista

Kursk

wykluczony z WKP(b) 1935

Areszt

04.11.1937

Wyrok

25.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

agitacja antysowiecka i dywersja na kolei

Śmierć

03.12.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

19.12.1956

Kolegium ds. Transportu Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie