Powrót do listy

Józef Stasiuk


Stasiuk

Józef

Franciszek

00.00.1894

Święciany

winnicka

Porog

niżnieudiński

irkucka

Polak

małopiśmienny

kowal

bezpartyjny

Areszt

27.02.1938

Wyrok

19.05.1938

trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. 58-1a, 8, 10, 11.

najwyższy wymiar kary

Śmierć

23.05.1938

Rehabilitacja

29.03.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\№5169