Powrót do listy

Piotr Borysiewicz


Borysiewicz

Piotr

Antoni

00.00.1898

Ilemy

sirociński

Ilemy

sirociński

witebska

Polak

cieśla

Areszt

00.00.1938

Wyrok

21.09.1938

trójka

art. 64, 68, art. 72, 76 kk BSRR - agent polskiego wywiadu, działalność antysowiecka

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.10.1938

Rehabilitacja

12.02.1965

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\13053-P