Powrót do listy

Franciszek Suzanowicz


Suzanowicz

Franciszek

Antoni

00.00.1864

Mińsk

Polak

emeryt

Wiaźma

bezpartyjny

Areszt

14.08.1937

Wyrok

17.09.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

rozstrzelanie

Śmierć

23.09.1937

Rehabilitacja

08.10.1957

Trybunał Wojskowy Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\13888-s