Powrót do listy

Stefan Suprun


Suprun

Stefan

Emilian

00.00.1906

grodzieńska

Sławgorod

Polak

technik

Areszt

25.05.1937

Wyrok

31.03.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-1a, 8, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.04.1938

Rehabilitacja

28.05.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego