Powrót do listy

Wanda Sutocka


Sutocka

Wanda

Stefan

00.00.1895

Sankt Petersburg

Murmańsk

Polka

pielęgniarka

Murmańsk

Areszt

16.10.1937

Wyrok

02.12.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

06.12.1937

Rehabilitacja

27.08.1957

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego