Powrót do listy

Bazyli Boryczewski


Boryczewski

Bazyli

Adam

00.00.1895

Płungjany

tołoczyński

kowieńska

Puszkin

leningradzka

Polak

plastyk

Dom weteranów rewolucji 1905 roku

bezpartyjny

Areszt

26.11.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938