Powrót do listy

Andrzej Suchacki


Suchacki

Andrzej

Andrzej

00.00.1899

Tarnaruda

wołoczyski

winnicka

sowchoz 'Zendikowo'

kaszyrski

moskiewska

Polak

niższe

bezpartyjny

Areszt

27.03.1938

Wyrok

29.05.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

kontrrewolucyjna, nacjonalistyczna działalność

Śmierć

03.08.1938

Butowo

Rehabilitacja

00.03.1960

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski