Powrót do listy

Aleksander Suszczyński


Suszczyński

Aleksander

Mikołaj

00.00.1882

Siedlec

Sludianka

irkucka

Polak

małopiśmienny

bezpartyjny

Areszt

29.04.1937

Wyrok

07.08.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

art. 58-1a, 8, 9, 11.

najwyższy wymiar kary

Śmierć

07.08.1937

Rehabilitacja

15.05.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\№6934