Powrót do listy

Jan Tankiewicz


Tankiewicz

Jan

Julian

00.00.1902

Ryga

Leningrad

Polak

kierowca

bezpartyjny

Areszt

02.12.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. art. 58-6-9-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938