Powrót do listy

Jan Tarasiewicz


Tarasiewicz

Jan

Jakub

00.00.1907

Ryga

Polak

wojskowy

bezpartyjny

Areszt

23.10.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938