Powrót do listy

Bonifacy Tatyrża


Tatyrża

Bonifacy

Adam

00.00.1893

Pocziczi

dziśnieński

wileńska

Romanowka

kriwoszeiński

tomska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

24.06.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

18.10.1937

Rehabilitacja

08.04.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego