Powrót do listy

Teodor Ciepliński


Ciepliński

Teodor

Sergiusz

00.00.1915

Suczki

Białoruś

BBK

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

bezpartyjny

Areszt

15.05.1938

Wyrok

31.07.1938

trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

art. 82 (ucieczka)

rozstrzelany

Śmierć

07.08.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia