Powrót do listy

Jan Tomaszewski


Tomaszewski

Jan

Włodzimierz

00.00.1905

Wołowa Gora

lepelski

Zabołotje

lepelski

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

16.12.1937

Wyrok

08.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

02.11.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8603-p