Powrót do listy

Łukjan Tomaszczuk


Tomaszczuk

Łukjan

Zachar

00.00.1898

Elejki

grodzieńska

Polak

stajenny

Ławiki

wiaziemski

smoleńska

bezpartyjny

Areszt

29.07.1938

Wyrok

08.10.1938

trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

art. 58 - 8, 10, 11

rozstrzelanie

Śmierć

26.10.1938

Rehabilitacja

14.06.1971

Smoleński Sąd Obwodowy

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\20039-s