Powrót do listy

Gwalbert Borowski


Borowski

Gwalbert

Ludwik

00.00.1883

Sienno

Białoruś

Polak

emeryt

Rosławl

smoleńska

członek WKP(b)

Areszt

27.10.1937

Wyrok

22.11.1937

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58 - 7, 11

rozstrzelanie

Śmierć

07.12.1937

Rehabilitacja

20.11.1957

Sąd Najwyższy RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\10930-s