Powrót do listy

Wiktor Toczyłowski


Toczyłowski

Wiktor

Laurenty

00.00.1899

Łankobudy

grodzieńska

Borysów

borysowski

mińska

Polak

podstawowe

majster

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

15.08.1937

Wyrok

20.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

23.02.1938

Borysów

Rehabilitacja

23.06.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\24554-s