Powrót do listy

Józef Borowski


Borowski

Józef

Kazimierz

00.00.1894

Młochów

błoński

warszawska

Leningrad

Polak

drukarz

członek WKP(b) od 1928 wykluczony 1937 przed aresztowaniem

Areszt

19.08.1937

Wyrok

31.08.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-9 kk RFSRR

Śmierć

15.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938