Powrót do listy

Witalis Trojanowski


Trojanowski

Witalis

Antoni

00.00.1916

Powalicha

Kraj Ałtajski

Tomsk

Polak

podstawowe

kursant

bezpartyjny

Areszt

04.06.1938

Wyrok

04.10.1938

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja powstańcza

rozstrzelanie

Śmierć

13.10.1938

Rehabilitacja

00.06.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego