Powrót do listy

Jan Tumiłowicz


Tumiłowicz

Jan

Witalis

00.00.1904

kliczewski

mińska

Krasnyj Jar

kriwoszeiński

tomska

Polak

podstawowe

stolarz

bezpartyjny

Areszt

14.01.1938

Wyrok

10.02.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

01.04.1938

Rehabilitacja

00.04.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego