Powrót do listy

Jan Tupisz


Tupisz

Jan

Teodor

00.00.1892

Lwów

Czeremchowo

irkucka

Polak

piśmienny

brygadzista

bezpartyjny

Areszt

15.09.1937

Wyrok

03.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1a.

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.02.1938

Rehabilitacja

06.07.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\№15705