Powrót do listy

Witold Turkowski


Turkowski

Witold

Kazimierz

00.00.1893

Zamość

lubelska

Moskwa

Polak

wyższe

robotnik

członek WKP(b)

Areszt

22.08.1937

Wyrok

26.10.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

szpiegowsko-dywersyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

26.10.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

07.05.1955

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie